ח'ךבת ציר =) ס155178 ('

כפר ערבי בהר שומרון , מצפון לכביש קלקיליה-שכם , כ 2 ק " מ מכפר עזון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור