חךבת צ»ה (ח'ךבת ביוד) 161079

שרידי מצודה רומית בנגב הצפוני מזרחי , כ וו ק " מ מצפון מערב לערד . אחת ממצודות ה " לימס " ( קו הגבול ) בתקופה הרומית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור