חךבת צוךים (ח'ךבת כריכה,ח'ךבת צוא>1ן) 148 216

אתר עתיק ליד זכרון יעקב , מדרום לשכונת נוה שרת . לפי מקורות שונים היה במקום זה יישוב בתקופת התלמוד . האתר עדיין לא נבדק מבחינה ארכיאולוגית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור