ח'ךבת צופין =) ס148177 <'

אתר עתיק על גבעה במזרח הר שומרון , כק " מ ממזרח לקלקיליה . במקום גלי אבנים , בורות חצובים וחלקי רצפות פסיפס מן התקופה הרומית . בימי השלטון הירדני שימש המקום משלט ועמדה לתותחים . במקום — אתר זכרון לחללי חטיבה , 5 שכבשה את האיזור במלחמת ששת הימים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור