חךבת צ1נם (ח'ךבת א-צואנה =) ס175 274 ('

חורבות יישוב מן התקופות הרומית והערבית בגליל העליון , כ 6 ק " מ מצפון למעלות . במקום שרידי מיבנים , שברי עמודים , בורות חצובים וקברים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור