ח'ךבת צאחבה =) ס171111 ('

חורבה מצודה רומית במדבר יהודה , כ 5 ק"מ מדרום לתקוע , בדרך היורדת לעין גדי . במקום שרידי מיבנה רבוע , שקירותיו נשתמרו עד לגובה 2 מ . ' נקודת מיצפה על מדבר יהודה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור