MYn פךיחיה 153179

חורבת מאוזוליאום ביזנטי במערב הר שומרון , כ 6 ק " מ מדרום מזרח לקלקיליה . נבנה באבני גויל וצורתו רבועה . לידו ים של בית בד וגת חצובה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור