ח'ךבת פקיקס 148099

שרידי מיבנה עתיק ( אולי מצודה , ( כ 3 ו ק " מ מדרום מערב לחברון . אחת מפינותיו נשתמרה בגובה נדבכים מספר . בסביבה בורות , מערות וחרסים המעידים על יישוב בתקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור