ח'ךבת פצאיל =) ס19191595 ('

חורבות יישוב קדום בבקעת הירדן , בצד כביש יריחו-בית שאן , מצפון לכפר הערבי אל פצאיל . מקומה של העיר פצאל ( פצאליס , ( שנבנתה בידי הורדוס ונקראה על שם אחיו הצעיר . על ידי ניצול מי המעיינות של הסביבה הפך המקום נוה מדבר שנתפרסם במטעי התמרים שבו . הורדוס הוריש את העיר לאחותו שלומית וזו הורישה אותה לליוויה , אשתו של הקיסר אוגוסטוס . במרוצת הזמן הפכה העיר מרכז לסביבה כולה . במקום שרידי מיבנים רבים , שרידי בית מרחץ רומי , אמות מים , ברכה ועוד . מצפון מערב לחורבות - מערכת מורכבת של מתקני אספקת מים . ראשיתה כנראה מימי הורדוס והיא פותחה בתקופה הערבית , בימי הכליפים מבית אומיה . במוצא הנחל ( נ '' צ 5 ו 91516 ו - ( שרידי יישוב גדול מן התקופה הכלקוליתית . בין השאר נחשפו במקום שרידי בית מגורים מצולע , בנוי אבני גויל גדולות ובתוכו נמצאו שברי חרסים וכלי צור רבים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור