חךבת פטיש (ח'ךבת פט>ס) ו4 08ו1

חורבות היישוב הביזנטי פוטיס בנגב הצפוני מערבי , כק " מ מצפון מזרח לאופקים . נזכר במפת מידבא מן המאה ה . 6 כנראה מקומה של העיר פט » ש , הנזכרת ברשימת הערים שכבש שישק מלך מצרים . במקום שרידי מיבנים טורזים , בורות לאגירת מים ושרידי מצודה ( בערבית - קלעת אל פוטיס ; ראה מצודת פטיש . ( בקרבת מקום ( נ '' צ 8 ו 5 0 וו ) נתגלה אתר גדול מן התקופה הכלקוליתית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור