וו'ךבת (אל־)ערמה 180172

תל יישוב קדום בהר שומרון , כ 9 ק " מ מדרום מזרח לשכם . לפי סברה , מקומה של ארומה — עיר בהר אפרים שבה ישב אבימלך לפני שעלה על שכם ( שופטים ט , ' מ " א ואילך . ( על התל שרידי מיבנה מבוצר , שרידי חומה וחלקלקה . על פי החרסים היה מיושב בתקופות הכנענית התיכונה , הישראלית , הרומית והערבית הקדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור