ח'ךבת (אל־)עקךבאניה 186183

כפר ערבי בהרשומרון , כ 8 ק " מ מדרום לטובאס , בצד הכביש שכם-גשר דאמיה . תושביו כ . 1 , 100  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור