ח'ךבת עסלה 153175

כפר ערבי במערב הר שומרון , כ 7 ק " מ מדרום מזרח לקלקיליה , מדרום לכביש המוליך אל שכם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור