ח'ךבת עסכור 163176

חורבת יישוב עתיק בהר שומרון , בצד כביש שכם-קלקיליה , ליד הכפר אל פנךק . במקום שרידי מיבנ'ם ואבני בנ"ן עתיקות משולבות בגדרות ובמדרגות . על פי החרסים היה מיושב למן התקופה הביזנטית ועד לתקופה העותומנית . מצפוךמזרח לחורבה - קבר ש » וז ' שלידו נמצאו חרסימ מן התקופות הפרסית וההלניסטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור