תךבתענ»ם 156084

חורבות יישוב קדום בנגב הצפוני מזרחי , כ 6 ו ק '' מ מצפון מזרח לצומת שוקת 5 , ק " מ מדרום לא סמוע . שמו נזכר בתנ " ך ( יהושע ט " ו , נ (' ובאונומסטיקון של אוזביוס כיישוב יהודי גדול . במקום שרידי מיבנה גדול בראש הגבעה ( אולי מצודה , ( יסודות של מיבנים ושרידים של מיבנים קדומים . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופה הישראלית ולמן התקופה ההלניסטית ועד לימי הבינ"ם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור