J7J7/7 ענב (ח'ךבת ענאב אל־כביךה) 143 089

חורבות יישוב גדול בדרום הר יהודה , כ 5 ק " מ מדרום מערב לכפר א דאהריה . מזוהה עם ענב מתקופת בית שני . כפר יהודי בתקופה הביזנטית . במקום שרידי בניינים רבים , מתקנים שונים , שרידי כנסיה , מערות , מערות קבורה , בורות , מסגד שנבנה על יסודות קדומים . בקרבת מקום - וז ' רבת ענב א צעירה , המזוהה עם ענב המקראית — עיר ענקים שנכללה בנחלת יהודה ( יהושע י " א , כ"א . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור