ח'ךבת (אל(-עמךאן 146127

חורבה ביזנטית בשפלה , על גבעה בצד כביש בית שמש-בית גוברין , כקילומטר מדרום למושב ישעי . במקום שני עמודי אבן של בית בד ולידם אגן אבן שטוח .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור