ח'ךבת (א(-עלקה 150 095

כפר ערבי בהר יהודה , כ 4 ו ק " מ מדרום מערב לחברון , ליד הכביש אל באר שבע .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור