חךבת עכין (ח'ךבת עין אל־חיה) 199 225

חורבה גדולה של יישוב עתיק ליד מעיין קטן בעמק הירדן , כ 2 . 5 ק '' מ ממערב לקיבוץ גשר . במקום שרידי מיבנים שחלק מקירותיהם נשתמרו בגובה רב למדי . רוב החרסים שנמצאו במקום הם מימי שיבת ציון , קצתם מן התקופות הכנענית הקדומה והתיכונה ומן התקופה ההלניסטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור