ח'ךבת עין (א־)טךק 226 246

תל קדום בדרום רמת הגולן , בראש מצוק שמעל לנחל רקד , סמוך לכפר הנטוש כפר אל מא . על התל חורבות יישוב שהתקיים מימי החשמונאים ועד לתקופה העותומנית . על פי החרסים היה המקום מיושב גם למן התקופה הכנענית התיכונה ועד לתקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור