ח'ךבת עין (א־)איוב 159150

כפר ערבי קטן בדרום הר שומרון , כ וו ק " מ מצפון מערב לראמאללה , ממזרח לכפר ח ' רבתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור