ח'ךבת (אל־)עיון 2129 2361

תל עתיק בגולן 1 . 5 , ק " מ מדרום מזרח למבוא חמה . היה מיושב בתקופות הכנענית התיכונה , הישראלית , התלמוד והעותומנית . על גבי התל נבנה הכפר הערבי , שעתה הוא נטוש . לפי אתת הסברות — מקומה של העירה עיון מתקופת המשנה והתלמוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור