חךבת עוזה (ח'ךבת עזה) 166 069

חורבת מצודה ישראלית . מן המאה ה 9 או ה 8 לפסה " נ , בנגב הצפוני מזרח ' , כ 7 ק '' מ מדרום מערב לערד , בצד "דדך אדום " הקדומה . זוהתה כרמת נגב המקראית . צורתה מלבנית , מידותיה ו 53 x 4 מ , ' מוקפת חומת סוגרים עם מגדלים בפינותיה ובמרכזי צלעותיה . קירותיה נשתמרו בחלקם עד לגובה 2-1 מ ' ומקצתם מכוסים אבני מפולת . כן נתגלו אוסטרקונים עבריים . המצודה חרבה בעת חורבן בית ראשון , ובתקופה ההלניסטית שוקמה בחלקה וישב בה חיל משמר קטן . נעזבה בתקופה הרומית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור