ח'ךבת עוד 150102

כפר ערבי בהר יהודה , כ 0 ז ק " מ מדרום מעדב לחברון , כ 2 ק '' מ ממערב לכפר דורא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור