חךבת ע1בש (ח'ךבת עבאס»ה) 164 274

שרידי יישוב בגליל העליון המערבי , מדרום מזרח לצומת חניתה . במקום שרידים מן התקופות הכלקוליתית והכנענית הקדומה , מערות קברים מסוף התקופה הכנענית הקדומה או מראשית התקופה הכנענית התיכונה , שרידי קירות מן התקופות הרומית והביזנטית , גתות ובורות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור