ח'ךבת (אל־)עדס (אם אל-עךס) 144119

חורבת יישוב בשפלה , כ 0 ו ק '' מ מדרום מערב לבית שמש , מצפון מזרח למושב גבעת ישעיהו . במקום שרידים מן התקופות הרומית , הביזנטית והערבית הקדומה . ממערב לחורבה—שתי אבני מיל רומיות , שניצבו בצד דרך ירוש לים-בית גוברין , על האחת מצוין שם הקיסר ספטימוס סוורוס ( כנראה משנת , ( 199 ועל השניה - שם הקיסר קרקלה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור