חךבת עבד (ח'רבת ךאס עבאד) 180 265

חורבת יישוב קדום בגליל העליון , במזרח עמק פקיעין , בתחומי פקיעין החדשה . במקום שרידים רבים מן התקופות ההלניסטית , הרומית והביזנטית : שרידי מיבנים , מזוזות ומשקופים , גלי אבנים , קברות חצובים , בורות ועוד . לפי אחת הסברות , מקומה של פקיעין הקדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור