ח'רבת (א־)סמךא 196146

חורבת מצודה גדולה בערבות יריחו . כ 5 ק " מ מצפון מזרח ליריחו . במקום - שרידי חומת סוגרים , ובמרחק מה מן המצודה — שרידי שתי חוות חקלאיות קטנות . בין השאר נמצאו במקום ידיות עם חותמות "למלך . על פי המשוער , מן המאה ה 7 לפסה " נ ( התקופה הישראלית . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור