ח'ךבת (א־)סמיא 153 092

כפר ערבי בהריהודה , כ 3 ו ק " מ מדרום מערב לחברון , בדרך לאשתמוע ( סמוע . ( לפי אחת הסברות , מקומה של העיר המקראית אשען ( יהושע ט '' ו , נ " ב . ( בתחומי הכפר שרידי מיבנים עתיקים ומערות קבורה חצובות מימי בית שני . באחד הקברים - שורת עמודים . על פי החרסים - מקום יישוב בתקופה הרומית ובימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור