חךבת סדן (ח'ךבת א-שיח' סנךחאוי) 153 211

חורבה קטנה בדרום רמת מנשה , כקילומטר מצפון לצומת עירון . במקום קבר שיח ' ולידו שרידי גת ושרידי רצפת פסיפס . בחפירות שנערכו במקום נמצאו אבנים מסותתות וחרסים ביזנטיים וערביים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור