ח'ךבת (א(-סאכ1ת 201196

חורבה גדולה בעמק הירדן , כ 3 ק '' מ ממזרח למחולה . במקום יסודות , קטעי חומה בעובי 3 מ , ' בית קברות . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הישראלית והביזנטית ובימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור