ח'ךבת (א־)נקיב 211 243

חורבת יישוב קדום ליד הכפר הנטוש א נקיב , ממזרח לכנרת , מצפון מזרח לעין גב . ליד בית הקברות של הכפר - שרידי תחנה פרהיסטורית . במקום נמצאו גם חרסים מן התקופה הכנענית התיכונה . ממזרח לכפר , לאורך נחל עין גב , נמצאו כלי צור רבים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור