רוךבת נפח 219 274

כפר נטוש במרכז רמת הגולן , בצד כביש גשר בנות יעקבקוניטרה . תושביו , מוסלמים תורכמנים , נטשוהו במלחמת ששת הימים . ברבים מבתי הכפר משובצים חלקי בנייה קדומים מן התקופה הרומית המאוחרת ( קשתות , כותרות , עמודים , תבליטים . ( כן נמצא במקום פסל של איש אוחז מגן שעליו מצויר ראש מדוזה ( ראשו של הפסל חסר . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור