ח'ךבת (א־)נג'אר (בצפון הר שומרון) 178205

כפר ערבי בצפון הר שומרון , כ 2 ק " מ מדרום לג ' נין , בצד הכביש אל שכם . נבנה על תל יישוב קדום מן התקופות הכנענית הקדומה והתיכונה . בחלקו המזרחי של התל - שרידי חומה קדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור