ח'ךבת (א־)נג'אר (במערב הר שומרון) 151169

חורבת יישוב במערב הר שומרון , כ 6 ק " מ מצפון מזרח לראש העין . כקילומטר ממערב לכפר עזון עתמה . מקום יישוב בתקופות הישראלית , הרומית והביזנטית . בשטח נשתמרו שרידי מיבנים רבים , בנויים אבנים מסותתות , עד לגובה . 5 ו מ , ' מזוזות ובית בד על חלקיו . ממערב לחורבה ( נ '' צ 69 ו - ( 150 בית קברות עתיק ובו קברי פיר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור