ח'ךבת (א־)נבי אליאס 151176

כפר ערבי במערב הר שומרון , כ 5 ק " מ ממזרח לקלקיליה , בצד הכביש המוליך אל שכם . בכפר — מקום מקודש למוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור