1חךבת נבו'וץה (ח'ךבת א-נבךתץ) 198 267

חורבת יישוב עתיק בגליל העליון 4 , ק " מ מצפון מזרח לצפת , ליד נחל דלתון . מקומו של כפר נבוריא מימי המשנה והתלמוד שהתקיים גם בימי הביניים . במקום , שרידי בית כנסת מן המאות . 6-4 בין השרידים נמצאו אבן שעליה חקוקה מנורה ואבן משקוף שעליה נחקקה כתובת הקדשה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור