?ח'ךבת נאצר (א־)ךין =) ס199 242 ('

כפר נטוש מדרום מערב לטבריה ובו שרידים המעידים על יישוב המקום בתקופה הכנענית הקדומה ולמימי החשמונאים ועד ימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור