ח'ךבת (אל(-מךג'ם 152 099

כפר ערבי קטן בהר יהודה , כ 10 ק"מ מדרוס מערב לחברון . בנוי על תל ישוב מן התקופה הישראלית המזוהה עם אפקה — עיר בנחלת שבט יהודה ( יהושע ט " ו , י " ג . ( סמוך למקום - מעיינות מספר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור