ח'ךבת מךאח (אל־)ענב 193179

חורבת יישוב במזרח הר שומרון , כ 8 ק " מ מצפון מערב למושב ארגמן , בצד הכביש אל שכם . במקום שרידי מיבנים , ברכה טוחה וחרסים מן התקופות הישראלית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור