'ךבת מקיסמה 192183

כפר נטוש באל בקיעה שבהר שומרון . נבנה על תל יישוב קדום , בתחום המושב בקעות . במרכז התל — שרידי מיבנה רבוע , גדול . בחפירות שנערכו במקום נחשפו חדרי בית מגורים , מסדרונות וחדרי תנורים . בשיפולי התל ( נ '' צ 836 ו 926 ו ) — בורות מים וקברי פיר חצובים בסלע . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הישראלית והביזנטית , בימי הביניים ובתקופה העותומנית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור