וז'ךבת (אל(-מצבאח 156143

כפר ערבי בהר יהודה , מדרום לכביש ראמאללה-צומת לטרון , ליד מעלה בית חורון . תושביו כ . 1 , 300  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור