ת1בנ»ת ארמ1ן ה?0»?יא0 בח'ךבת אל?©-?פג'ר 1 השער החיצון 2 חצר קדמית 3 ברכה ?חצר מרכזית 5 השער הפנימי 6 המסגד הגדול 7 המסגד הקטן 8 רצפת פסיפס 9 אולם הקבלה הגדול 10 חדר החימום של בית־המרחץ