חךבת מנים (ח'ךבת ממא) 200 252

שרידי ארמון קדום לחוף הכנרת , בין גנוסר לא טבח ' ה , ליד תל כנרות . נבנה בידי החליף אל וליד מבית אומיה ( המאה ה , ( 8 ולא הושלם . נראה שחרב עקב רעידת אדמה . במקום נמצאו רצפות פסיפס ושרידי בית מרחץ מן המאה ה , 8 וכן שרידי ארמון מבוצר מן התקופות הרומית והביזנטית . בקרבת מקום שרדו חורבות אכסניית הדרכים מן התקופה הממלוכית : חנות מנים ( בערבית : ח'אן מניה , או ח'רבת אל ח ' אן , ( שעל שמה נקרא ים כנרת בפי הערבים בחר אל מניה . האכסניה נזכרת בסיפות שמואל בן דוד הקראי מן המאה ה . 17 חורבות האכסניה כוסו עקב בנייתה של תחנת השאיבה אשד כנרות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור