ח'ךבת (אל(-מטלה 188 202

כפר ערבי קטן בהר שומרון , כ 2 ו ק " מ מצפון לטובאס , ליד הכפר אל מעיר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור