ח'ךבת (אל(-מחמה 163143

חורבת » שוב בהר יהודה , כ 6 ק '' מ מדרום מערב לראמאללה , כ 3 ק '' מ ממערב לביתוניא - . במקום שרידי מיבנים שנבנו באבנים גדולות , משקופים , עמודי אבן ושרידים אחרים מן התקופה הביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור