חךבת מזבח 144 065

חורבת יישוב עתיק בנגב הצפוני , כ 5 ו ק " מ מדרום מזרח לבאר שבע , בראש גבעה , בצד הכביש אל דימונה . אולי מקומה של בית פלט - עיר מקראית בנחלת שבט יהודה , בגבול אדום ( יהושע ט " ו , כ"ז , ( הנזכרת גם בימי שיבת ציון ( נחמיה " ' א , כ " ו . ( לרגלי הגבעה מערות ושרידי מיבנים מן התקופה הישראלית וחרסים המעידים על יישוב המקום גם בתקופות הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור