ח'ךבת (אל־)מג'נ1נה 154099

כפר ערבי קטן בהר יהודה , כ 8 ק " מ מדרום מערב לחברון , בצד הכביש אל באר שבע .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור