jn*1n מארב»מ (ח'ךבת 3ךאתא) 123 088

חורבה רומית ביזנטית בנגב הצפוני , בצד הכביש בין צומת בית קמה לצומת הנשיא , כ 3 ק " מ מדרום מערב לשובל . כנראה אחת מבנותיה של העיר הגדולה תל שרע הסמוכה . במקום שרית מגדל עגול , אבני בנייה , בורות לאגירת מים , בארות , מערות חצובות בסלע , קברים . על פי החרסים ושרידים אחרים , מקום יישוב מן התקופה הישראלית ועד לתקופה הממלוכית , שבה נחרב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור