ח'ךבת (אל(-מאלח 19521927

חורבות יישוב ליד מעיינות חמים ( חמאם אל מאלח , ( בשומרון המזרחי , כ וו ק " מ ממזרח לטובאס . היישוב היה קיים בתקופה הביזנטית , בימי הביניים ובתקופה העותומנית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור